10 Ερωτήσεις για την Ανάπτυξη της Επιχείρησής σου.

10 Ερωτήσεις για την Ανάπτυξη της Επιχείρησής σου.

Όπως εσύ, έτσι και μία επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είτε είναι δικό σου δημιούργημα ή όχι, η εξέλιξή της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δική σου ενέργεια και με τη δόνηση που επιλέγεις να συντονιστείς. Σε κάθε περίπτωση, το περιβάλλον όπου εργαζόμαστε...